Sjukvårdsregionala forskningsrådet

Sjukvårdsregionala forskningsrådet är ett avtalsbaserat samarbete för klinisk forskning inom Regionerna Uppsala, Örebro län, Sörmland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborgs län.

Forskningsrådet ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom sjukvårdsregionen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till bättre hälsa.

Forskningsrådet ska bidra till ökad forskningssamverkan och kunskapsutvecklingen inom kliniskt angelägna områden och bidra till en forskning med hög kvalitet och relevans för sjukvårdsregionens hälso- och sjukvård. För att ytterligare stödja klinisk forskning har en sjukvårdsregional nod inrättats inom Forskningsrådet. Som en del i detta arbete har lokala noder bildats för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens ingående regioner.

Ansökan om projektmedel

Startstöd kan du ansöka om löpande under året.
Projektmedel utlyses årligen mellan den 15 augusti och 15 september.
Alla ansökningar av medel sker i Researchweb.

E-post till Forskningsrådets kansli

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJlZ2lvbmFsYWZvcnNrbmluZ3NyYWRldEByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cmVnaW9uYWxhZm9yc2tuaW5nc3JhZGV0QHJlZ2lvbmdhdmxlYm9yZy5zZTwvYT4=

Mer information

Logga in