Stöddokument inom kunskapsstyrning

Nedan finner du stöddokument, mallar och rutiner för kunskapsstyrningsarbetet inom Sjukvårdsregion Mellansverige. Vid frågor kontakta sjukvårdsregionens Kunskapsstyrningsgrupp.

Patient- och närståendeföreträdare
Mall för överenskommelse med patient- och närståendeföresträdare (docx)
Rese- och timrapporteringsunderlag för arbete i arbetsgrupp inom NPO (docx)

Digitala seminarier inom NPO
Rutin för digitala seminarier via Zoom inom NPO (docx)

Dokumentation för RPO och RSG
Rutin för dokumentation för sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper (PDF)

Mallar och material
Till mall för verksamhetsberättelse & aktivitetsplan för sjukvårdsregional arbetsgrupp

NPO=Nationellt programområde

Mer information

Login