Verksamhetschefsgrupp

Infektionssjukvård

Verksamhetschefsgrupp för Infektionssjukvård ska stärka det operativa samarbetet i sjukvårdsregionen.
Vi arbetar för att optimera våra patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupperingar för att erbjuda invånarna i Sjukvårdsregion Mellansverige tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet på lika villkor och bidra till en god hälsa, samt till ett effektivt resursutnyttjande.
  
Uppdragsbeskrivning för Verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmZyZWRyaWsuc3VuZEBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkZyZWRyaWsgU3VuZDwvYT4=, Region Uppsala Ordförande
Erik Degerman, Region Dalarna
Christian Ehrenborg,Region Gävleborg
Ann-Katrin Hansson, Region Sörmland
Maria Berglund, Region Värmland
Cherin Kamil, Region Västmanland
Martin Widlund, Region Örebro

Länkar
Sjukvårdsregionala programområde Infektionssjukdomar

Login