Verksamhetschefsgrupp för infektionssjukvård

Verksamhetschefsgruppen för infektionssjukvård ska stärka det operativa samarbetet inom sjukvården i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Gruppen arbetar för att optimera patientprocesser, genomför och verksamhetsanpassar beslutade samarbeten och samverkar med andra grupper för att erbjuda invånarna i sjukvårdsregionen tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet. Gruppen ska också bidra till en god hälsa och till ett effektivt nyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.

Uppdragsbeskrivning för verksamhetschefsgrupper

Representanter

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmZyZWRyaWsuc3VuZEBha2FkZW1pc2thLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPkZyZWRyaWsgU3VuZDwvYT4=, Region Uppsala, ordförande
Erik Degerman, Region Dalarna
Christian Ehrenborg, Region Gävleborg
Ann-Katrin Hansson, Region Sörmland
Maritha Andersson, Region Värmland
Cherin Kamil, Region Västmanland
Martin Widlund, Region Örebro län

Länkar
Sjukvårdsregionalt programområde infektionssjukdomar

Logga in