Uppföljning av väntetider till operationer inom Sjukvårdsregion Mellansverige

Statistiken hämtas varje månad från SKR´s databas dit alla regioner rapporterar sina väntetider.  Datat ska användas i syfte att kartlägga möjligheter och problemområden inom Sjukvårdsregion Mellansverige, som ett led i att öka samarbetet.

Det finns några urvalsmöjligheter som väntande och genomförda samt vårdutbud och ägarform (privat/offentlig).
Graferna visar väntande över 90 dagar (vårdgarantigränsen) och tabellerna mer utförliga väntetider. Den första på regionnivå och den andra sjukhusnivå.

Logga in