Nationella samarbeten

Sjukvårdsregion Mellansverige har representanter i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Sjukvårdsregionala representanter

Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnd
Ordinarie ledamot: Andreas Svahn (S), Region Örebro  
Ersättare: Emilie Orring (M), Region Uppsala

Beredningsgrupp 2
Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA)

Styrelse
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Ola Karlsson (M), Region Örebro län

RCC:s referensgrupp för nationell nivåstrukturering

Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

Länkar
Nämnden för nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen
Svenskt Ambulansflyg

Login