Nationella samarbeten

Sjukvårdsregion mellansverige har representanter i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Sjukvårdsregionala representanter

Nämnden för nationell högspecialiserad vård

Nämnd
Ordinarie ledamot: Andreas Svahn (S), Region Örebro län
Ersättare: Emilie Orring (M), Region Uppsala

Beredningsgrupp 2
Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (KSA)

Styrelse
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Ola Karlsson (M), Region Örebro län

RCC:s referensgrupp för nationell nivåstrukturering

Login