Nationella samarbeten

Sjukvårdsregionen medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård
Sjukvårdsregionala representanter:
Nämnd
Ledamot: Andreas Svahn (S), Region Örebro  
Ersättare: Emilie Orring (M), Region Uppsala

Beredningsgrupp 2
Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Sjukvårdsregionala representanter:
Styrelse
Kenneth Östberg (S), Region Västmanland
Ola Karlsson (M), Region Örebro län

RCC referensgrupp för nationell nivåstrukturering
Sjukvårdsregional representant:
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

Länkar
Läs mer om Nämnden för nationell högspecialiserad vård hos Socialstyrelsen
Läs mer Svenskt Ambulansflyg

Login