Information till forskare

Planerar du som forskare/prövare att använda befintliga biobanksprov eller att samla in nya prov inom hälso-och sjukvården för din studie alternativt att du planerar att delta i en studie eller klinisk prövning som utgår från en annan site behöver du känna till vilka regler som gäller vid forskning på humanbiologiskt material.

Sjukvårdsregionens biobanksamordnare erbjuder rådgivning gällande exempelvis förhandsgranskning av etikansökan, biobanksansökan och utformning av patientsamtycke i enlighet med biobankslagen eller annan mer praktisk information exempelvis lagring av prov. Ta gärna kontakt med en  biobankssamordnare så tidigt som möjligt i studieplaneringen för att slippa kompletteringar längre fram. Du kan också hitta vägledning och dokument på Biobank Sveriges hemsida.

Biobanksansökningar enligt multicenterprincipen
Biobanksansökningar enligt multicenterprincipen var möjlig att tecknas fram till 2023-06-30 och granskades och godkändes då av RBC. Ansökan om ändring (blankett N2) av tidigare tecknat avtal (blanketterna N1a och N1b) skickas tillsammans med eventuella bilagor för granskning till  PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJiY0ByYmNtZWxsYW5zdmVyaWdlLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnJiY0ByYmNtZWxsYW5zdmVyaWdlLnNlPC9hPg==.

E-signering kan tillämpas i de flesta fall och initieras då av RBC Mellansverige efter genomförd granskning och beslut från Etikprövningsmyndigheten. RBC Mellansverige tillämpar Biobank Sveriges nationella prislista: Välkommen till Forskningsguiden! - biobanksverige.se.  

Login