Styrande dokument och mallar

Här kan du ta del av Regionala vårdkompetensrådets aktivitetsplan och verksamhetsberättelse.

Aktivitetsplan 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Login