29 oktober 2020 Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning

Sjukvårdsregionala gruppen för kunskapsstyrning sammanträder
den 29 oktober 2020, kl 09.15-15.30
Kontaktperson: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFubmEuZy5lcmlrc3NvbkByZWdpb25nYXZsZWJvcmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+QW5uYSBFcmlrc3NvbjwvYT4=

Login