Kunskapstyrningsgruppens höstmöte från den 20 oktober 2021

Klicka här för att se inspelningen från Kunskapstyrningsgruppens höstmöte från den 20 oktober 2021.

På programmet (ca 2,5 timme)

Kjell-Ola Engman presenterade Nationell arbetsgrupp HTA och Sjukvårdsregional samverkansgrupp HTA
HSD Mats Bojestig berättade om läget i det nationella kunskapsstyrningsarbetet
HSD Michael Köhler, region Uppsala gav sitt perspektiv på kunskapsstyrning                                                                            
Emil Hagström, Eva Stjernström och Robert Sarkadi presenterade samarbete mellan programområden och primärvårdsrådet utifrån vårdförlopp hjärtsvikt                                           
Björn Lundahl beskrev region Sörmlands arbete med Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd                                   
Slutligen gavs en presentation av den reviderade uppdragsbeskrivningen för RPO av PO Gustafsson             

Login