Mötesplan 2023

Samverkansnämnd Arbetsutskott RegiondirektörsgruppLedningsgrupp Samverkansnämndens kansli
19 januari 19 januari 10 januari
16-17 februari 3 februari 16-17 februari 16-17 februari 6 februari
23 februari 14 februari
17 mars 17 mars16-17 mars7 mars
23 mars23 mars15 mars
20-21 april20-21 april4 april
27 april27 april17 april
21 april
25 april
12 maj4 maj8 maj
1-2 juni 1-2 juni1-2 juni
15 juni7 juni
24-25 augusti 24-25 augusti 15 augusti
25 augusti
29 september 15 september 14 september 14 september 5 september
27-29 september 27-29 september
19 oktober5 oktober
19 oktober9 oktober
24 november 23 november 9 november 14 november
23 november
7-8 december 7-8 december 7-8 december
14 december

Mötesplan 2024

SamverkansnämndArbetsutskottRegiondirektörsgruppLedningsgruppSamverkansnämndens kansli
18 januari 18 januari 10 januari
2 februari8 februari 7 februari
15 februari15 februari 14 februari
16 februari 16 februari
22 februari
13 mars
21 mars 21 mars27 mars
11 april11 april11 april
12 april10 april
18-19 april 18-19 april17 april
25 april24 april
2 maj
23 maj 15 maj
22 maj 30 maj30 maj30 maj
13 juni5 juni
22-23 aug22-23 aug14 aug
28 aug
13 sep 5 sep5 sep 18 sep
20 sep
27 sep27 sep27 sep
3 okt2 okt
24 okt24 okt16 okt
23 okt
7 nov 20 nov
22 nov 28 nov28 nov
5-6 dec5-6 dec5-6 dec4 dec
14 dec
Logga in