Mötesplan 2023

Samverkansnämnd Arbetsutskott RegiondirektörsgruppLedningsgrupp Samverkansnämndens kansli
19 januari 19 januari 10 januari
16-17 februari 3 februari 16-17 februari 16-17 februari 6 februari
23 februari 14 februari
17 mars 17 mars16-17 mars7 mars
23 mars23 mars15 mars
20-21 april20-21 april4 april
27 april27 april17 april
21 april
25 april
12 maj4 maj8 maj
1-2 juni 1-2 juni1-2 juni
15 juni7 juni
24-25 augusti 24-25 augusti 15 augusti
25 augusti
29 september 15 september 14 september 14 september 5 september
27-29 september 27-29 september 19 september
19 oktober5 oktober 5 oktober
19 oktober9 oktober
31 oktober
24 november 23 november 9 november 14 november
7-8 december 7-8 december 7-8 december 6-7 december
14 december

Mötesplan 2022

ArbetsutskottSamverkansnämndRegiondirektörgruppLedningsgruppSamverkansnämndens kansli
28 januari 18 februari 17-18 februari 20 januari 11 januari
17 mars2-3 juni24 februari11, 17-18, 24 februari 1,15 februari
13 maj30 september 17 mars17-18,24,31 mars7,15,21,28 mars
9 september 1-2 december 31 mars7-8, 28 april25 april
10 november 7-8 april5,19 maj9 maj
28 april2-3, 16 juni7-8 juni
2-3 juni25-26 augusti16 augusti
25-26 augusti15,29,30 september 5,19,28-29 september
15 september 6,20 oktober10,28 oktober
30 september 10, 24 november 14 november
20 oktober 11-2,15 december 5 december
24 november
1-2 december
Login