Dokumentation från sjukvårdsregionalt möte 28 maj

Här på webben hittar du material och dokumentation från det sjukvårdsregionala mötet 28 maj 2021. Tema för mötet var uppföljning och analys inom systemet för kunskapsstyrning, samt plattformen för kunskapsstöd NKK, nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Styrande dokument kunskapsstyrning

Login