Nyhet och länk till workshop om sköra äldre Kunskapsstyrning: se workshop om äldres hälsa i efterhand

Det nationella programområdet Äldres hälsa som hör till sjukvårdsregionen, delar nu material i arbetet med att ta fram en gemensam grund för sköra äldre. Innehållet ligger i det nyhetsbrev som går ut nationellt varje månad från webben för kunskapsstyrning. Prenumerera om du inte redan gör det.

Login