Kunskapsstöd, vårdförlopp på remiss och nya överenskommelser

Fyra gånger per år med start 15 februari, skickas öppna remisser för vårdförlopp och vårdprogram. Oftast samordnas svar inom respektive organisation eller intresseförening, men alla har möjlighet att lämna synpunkter. På nationella webbplatsen kunskapsstyrningvard.se finns all information. På samma webbplats beskrivs också de nya överenskommelserna mellan regering och Sveriges regioner. Till personcentrerade sammanhållna vårdförlopp avsätter regeringen 290 miljoner.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram
nationella överenskommelser   

Login