Samlade nyheter för kunskapsstyrning

I senaste nationella nyhetsbrevet från systemet för kunskapsstyrning finns information om aktuella rapporter, händelser och riktning framöver. Det finns också länk till anmälan för Sjukvårdsregion Mellansveriges och NPO hjärt- och kärlsjukdomars, samt arbetsgrupp hjärtsvikts webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt. Det ingår i sjukvårdsregionens nationella värdskap att ansvara för detta och underlätta införande av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. Det är också effektivt att alltid utgå från den nationella webbplatsen kunskapsstyrningvard.se, på så sätt minskar vi dubbelarbete och förenklar implementering.

Nyhetsbrev nationellt system för kunskapsstyrning
Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Login