Regiondirektörsgrupp

Regiondirektörsgruppen ansvarar för regionövergripande samverkan och dess struktur, samt stödjer ledningsgruppen i att skapa förutsättningar för att sjukvårdsregionens ambitioner och överenskommelser implementeras i respektive region.

Gruppen fastställer uppdragen för ledningsgruppen, ekonomidirektörsgruppen och HR-direktörsgruppen, samt utser ordförande och vice ordförande i dessa grupper.
Ordförande i regiondirektörsgruppen arbetsleder den administrativa chefen för samverkansnämndens kansli och deltar i möten med samverkansnämndens arbetsutskott. Regiondirektörsgruppen deltar vid samverkansnämndens möten.

Representanter

Rickard Simonsson, Region Örebro län, ordförande
Maria Linder tf, Region Västmanland
Peter Bäckstrand, Region Värmland
Johan von Knorring, Region Uppsala
Magnus K Johansson, Region Sörmland
Göran Angergård, Region Gävleborg
Anna Thörn, Region Dalarna

Logga in