Möten i Samverkansnämndens arbetsutskott

Samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum under 2024:
6 februari
11 april
22 maj
13 september
22 november

Hela mötesplanen för 2024

Logga in