Möten i Samverkansnämndens arbetsutskott

Samverkansnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum under 2023:
3 februari
17 mars
12 maj
15 september
24 november

Hela mötesplanen för 2023

Logga in