Nationella samarbeten

Sjukvårdsregionen medverkar i vissa nationella organ genom utsedda förtroendevalda och/eller tjänstemän.

Nationella vårdkompetensrådet
Sjukvårdsregionens representant
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Värmland

Länkar
Socialstyrelsen - Nationella vårdkompetensrådet

Login